สื่อประกอบการเรียนด้วยตนเอง

get the flash player to see this player.


Reject second-hand smoke demand a smoke-free restaurant
Reject second-hand smoke demand a smoke-free workplace
Be smart don't smoke
Don't be passive about smoking 1
Don't be passive about smoking 2
Please be considerate. Don't smoke.
You don't have to remain silent
Second smoke
วันงดสูบบุหรี่โลก
วีดีทัศน์สอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง     

รศ. ผ่องศรี ศรีมรกต   เครือข่ายพยาบาลต้านบุหรี่และสารเสพติดแห่งประเทศไทย โทร. 02-419-7466-80 ต่อ 1761   อีเมล์: nspsm@mahidol.ac.th